Home / Психология / Констелации / Какво представляват фамилните констелации?

Какво представляват фамилните констелации?

В мига, в който изплачем за пръв път и покажем на света, че сме дошли, ние вече му принадлежим. Принадлежим на семейството си, родителите си, братята и сестрите си, на нашите баби, дядовци, та дори и на отдавна отишли си от този свят наши предци.
Искаме или не, ние носим в себе си силата, енергията и колкото и странно да изглежда дори съдбата на своите предци. Съзнателно или несъзнателно, ние се влияем от техните постижения, грешки, модели на поведение, социални виждания и т. н.

Фамилни Констелации е метод, в основата, на който е залегнало подреждането на колективната памет на поколенията. Методът има изключителен ефект, когато се касае за разкриване на различните обвързаности и идентификации в семейството, за разкриване на спецификациите в родовата памет и други.
В основата си фамилната терапия, развита от немския терапевт Берт Хелингер разглежда индивида не като самостоятелна единица, а като част от цялата фамилната система. Поведението на индивида, неговото мислене, поведение и нагласи се осмислят в контекста на фамилната група, към която индивида принадлежи. Всички членове на тази фамилна група, дори и тези, които не са в нея поради една или друга причина присъстват енергийно във фамилната система и пряко или косвено оказват влияние на всички нейни членове. 
Осъзнаването и излизането на „светло” на скритата семейна динамика може да се осъществи, когато някой от участниците във фамилната терапия пресъздаде констелацията на своята фамилия с помощта на останалите членове на групата. Изследването на семейната структура и родовите връзки между отделните членове на фамилията може да помогне за възстановяването н цялата фамилна система. Терапевтичната работа за решаване на проблемите оказва положителен ефект за сплотяване на фамилията и за вникване и разбиране на различни проблемни ситуации. Разбирането на проблемите в семейната среда чрез прилагането на фамилната терапия може да разреши редица проблеми и да накара членовете и да се зачитат и да си помагат. Фамилното подреждане и изглаждане на проблемите е инструмент, с помощта, на който можем да открехнем завесата в нашите взаимоотношения, във взаимоотношенията ни със семейството, на работното място или с околните.
Фамилната терапия е подходяща за хора, искат да се справят с различни проблеми и трудности, които затрудняват свободното им общуване в семейството и обществото.

Оставете коментар

Вашият адрес на електронната поща няма да бъде публикуван. Попълнете задължителните полета отбелязани със *

*