Home / Психология / Констелации / Фамилни констелации – какво е това?

Фамилни констелации – какво е това?

Според науката на днешните констелации, всяко нещо има душа. За да се постигне хармония, ние трябва да сме в душевно равновесие, но и всяко от тези неща да е на мястото си. Едни от най-известните констелации са семейните. Те дават наистина страхотни резултати. Според тази наука, дори и семейството има душа, която е връзката между всички отделни личности в него. Ние сме част от това съзвездие, като имаме и точно определено място. Според тази наука, ако се наруша хармонията и баланса между душата (например в семейството) се получават дисхармония в отношенията. Така излиза, че страданието е свързано пряко с природните закони.

Какво представляват фамилните констелации?Методиката на съвременните семейни констелации е много ефективно решение, ако е нарушена хармонията в отношенията между двамата партньори. С нея се цели да бъде разкрита изцяло динамиката и това, че тя управлява системата в семейството днес. Със семейните констелации се цели опознаване на закономерностите, които не са видими от много хора, когато живеят заедно.
Както споменахме, целта на съвременните семейни констелации е да се разкрие, че трябва да се направи нещо, за да се оправи хармонията. При методиката се наблюдава, така нареченото „духовно поле”. По този начин се разкриват динамичните тенденции в съвременните отношения между партньорите в семейството. Методиката цели да покаже, че индивидите в семейните отношения не са отделни, а цяла личност, тоест фамилна система. Това е отличен пример, тоест за факта, че всички ние принадлежим на някаква определена система. Важно е да разберем, че всеки от нас носи своя лична енергия, но и на миналото си. Днес много от нас не осъзнават това, затова за всеки ще са полезни семейните констелации.
Методиките на тази наука са различни, но целта им е една и съща – да покажат на различните личности в семейството, че те са цяло от едно нещо. По този начин ние оказваме благоприятно влияние на нашето здраве. Дори хората, които не са сред живите вече присъстват с енергията си, но и оказват своето влияние на нас – поведение, постижения или дори мироглед.

Оставете коментар

Вашият адрес на електронната поща няма да бъде публикуван. Попълнете задължителните полета отбелязани със *

*