Home / Психология / Излъжи ме / Видове темперамент

Видове темперамент

Темперамента ни – доста често без дори да вникваме по – надълбоко го набеждаваме за грешките, които допускаме или за добрите дела, които сме сторили. Няма човек, който поне веднъж да не си е казал: ”Какво да направя, такъв ми е темперамента”.
Какво обаче се разбира под темперамент и как да се определите вие към кой от видовете темперамент принадлежите?

Според психологията, под темперамент се разбират индивидуалните свойства на психиката, които определят динамиката на психичната дейност, особеностите на поведение и реакциите на всеки индивид.

Най – общо казано, видовете темперамент са четири: сангвиничен, холеричен, флегматичен и меланхоличен.

Ще разгледаме положителните и отрицателните страни на всеки един от тези основни видове, като се надяваме да сме ви от помощ, за да се определите сами или да определите темперамента на близките си хора.

 

Видовете темперамент у човекаСангвиничен темперамент

 
Хората с такъв тип темперамент са силни, уравновесени и при тях психическите процеси протичат доста бързо. Те се приспособяват изключително бързо към всяка една среда, притежават инициативност, жизнерадостност и имат бърза реч и мисъл.
Сангвиниците са хора, които обичат действието и разнообразието, умеят да преживяват неуспехите си с лекота и са много работоспособни. Работят бързо, но ако работата стане еднообразна или се проточи във времето губят интерес и преминават към следващата.
 
 
Холеричен темперамент
 
Представителите на този тип темперамент са силни, но неуравновесени. При тях се наблюдава честа смяна на реакциите, повишена възбудимост, агресивност и избухливост. За сметка на това холериците са праволинейни и инициативни. Имат склонност към повишаване на тона, резки са и държат на своето.
 
 
Флегматичен темперамент
 
Хората с този темперамент са силни, инертни и уравновесени. Притежават забавени реакции към дразнители, което им позволява да останат спокойни в кризисни ситуации. Те са доста често мълчаливи, сдържани и спазват установения житейски ред. Постоянни са в отношенията и в работата си, могат да работят под голямо напрежение, но са инертни и бавно взимат решения. 
 
 
Меланхоличен темперамент
 
Меланхолиците са хора, които се отличават с изключително голяма ранимост и емоционална чувствителност. Те са затворени и необщителни и преживяват и най – малкото дразнение много тежко. Имат склонност да отдават значение и на най – дребните неща и да ги преживяват вътрешно много силно. Поставени в непозната обстановка или нова работа се объркват лесно и работят под възможностите си.
Представителите на този тип темперамент се чувстват най – добре в позната, близка обстановка и на еднообразна, монотонна работа.
 

Един коментар

  1. Важно е според мен да се отбележи, че никога тези четири типа темперамент не се срещат в чист вид. И ако се замислим би било страшно, ако е така. Меланхоликът и холерикът се намират в горната половина на полукълбото и клонят към т. нар. нестабилни характери, докато флегматикът и сангвиникът се отнасят към стабилните. Всеки човек е уникална смесица от четирите. Въпроса е до процентното им съдържание и то реално дава наклон на везните.

Оставете коментар

Вашият адрес на електронната поща няма да бъде публикуван. Попълнете задължителните полета отбелязани със *

*